9/15 Antec TruePower New TP-650 – Primärkondensator