GSA-4163B Firmware A103 *new*

zeg

Lt. Junior Grade
Dabei seit
Okt. 2004
Beiträge
279
LGA-4163 Firmware A103
Change log:

Ø New firmware (ver. A103) for only GSA-4163B(Internal 16X Super multi DVD Writer)

¡ß Model:GSA-4163B
¡ß Ver:A103
¡ß Improvement Point
-. Improvement of writing fail for DVD-R 8X, 16X & DVD-RAM
-. Improvement of recording quality for DVD media

bzw.:
A102 -> A103

DVD-R
+DAXON008S
+GSC003
+MBI 03RG30
+MJC ME

DVD-RW
+PRINCORW2X01

DVD+R
+RITEK P16

from:
http://au.lgservice.com/jsp/common/..._NAME_b1_a1=GSA-4163A103(EW).zip&FILE_GUBUN=B
 
Top